Over

De bouw is de economische sector of bedrijfstak die zich bezighoudt met het produceren van woningen en andere bouwwerken. De kennis die hiervoor nodig is, en de wetenschap die zich daarmee bezighoudt, heet bouwkunde.

Synergie (Grieks: synergia, samenwerking) is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen.

BouwSynergie is de schakel tussen mens en techniek binnen het bouwproces. Met een assertieve en resultaatgerichte aanpak en een flexibele houding ziet BouwSynergie kansen op de verbeteringen binnen de organisatie en het bouwproces. Met de bestaande systemen en participanten een meerwaarde creëren voor de klant dat is wat ons kenmerkt.

Diensten

Bouwmanagement

Als directievoerder de klant ontzorgen door proactief het bouwproces te sturen en tijdig de klant informeren over de te verwachten activiteiten en de te nemen stappen. Desgewenst kunnen we de aanbestedingsprocedure voor u voorbereiden en begeleiden tot aan de oplevering.

Bouwbegeleiding

Tijdens de uitvoering de vooraf gestelde kwaliteit, de voortgang en de kosten bewaken. Met hierin voorop gesteld de wensen van de klant. Een gebouw is een omgeving waarin mensen wonen, werken en (re)creëren en bijna nooit hetzelfde. Daarom is maatwerk in de bouwbegeleiding het meest kenmerkende aspect.

Werken binnen een dynamische en complexe omgeving is onze standaard. Juist hier voegen we waarde toe aan de kernwaarde van de organisatie. Maar ook in een overzichtelijker project kunnen we waarde toevoegen voor de klant.

Contact

BouwSynergie


Paul Ehlert
Groest 75-8
1211 EA, Hilversum

Tel: 06 15 42 41 32
E-mail: paul@bouwsynergie.nl

Neem contact met ons op: